رویترز: فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی افزایش یافته است - سئو توئیت

رویترز: فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی افزایش یافته است


تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش‌های ماهواره‌ای مدعی شد که پس از دستور رهبر کره شمالی برای تولید سوخت بمب برای گسترش زرادخانه هسته‌ای، فعالیت‌های زیادی در مجتمع اتمی این کشور مشاهده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071579/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA