هشدار چین به آمریکا: با آتش بازی نکنید


تهران- ایرنا- شی جین پینگ رئیس جمهور چین در گفت و گوی تلفنی با جوبایدن همتای آمریکایی خود هشدار داد که ایالات متحده در مورد تایوان با آتش بازی نکند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84836975/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF